top of page

Đi qua rồi mới thấy con đường...

Updated: Oct 27, 2022"Con đường là điều bạn chỉ nhận ra khi đã đi qua"

Mỗi bước chân đi không ai có thể biết được phía trước điều gì sẽ đến, chỉ có thể nhắm phương hướng mà đi. 𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝟭 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 chỉ có 1 phương hướng duy nhất - đó là nhắm về chính nghĩa và thiện lương. Những tác phẩm từ video đến bài viết đều được tạo ra từ chất liệu đời thật nên khá gần gũi với cộng đồng và tâm linh người Việt.

Trên con đường ấy có những an bài lạ kỳ, những con người, những nhân duyên đan xen nhau tạo thành một sợi dây liên kết từ tiền kiếp đến kiếp này, như một vở diễn được an bài sẵn, mà sân khấu chính là xã hội ngày nay.

Cứ thế 𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝟭 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 mải miết rong ruổi trên chiến trường truyền thông trong cuộc chiến chính-tà đang diễn ra - mà chúng tôi và Quý vị đều có thể cảm nhận được... Cho đến một ngày khi sắp xếp lại các playlist, liệt kê lại từng ngày tháng của video, chúng tôi mới có dịp nhìn lại từng cột mốc đã đi qua và chợt nhận ra một chủ đề chung, một bức tranh toàn cảnh cho những video của 𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝟭 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮.

Chủ đề chung đó là gì? Mời Quý vị ghé thăm trang playlist của chúng tôi tại link sau:

https://www.youmaker.com/channel/67bfefc9-3e42-4d36-a2c7-877fa6957ada/playlists

Quý vị hãy chia sẻ playlist này đến nhiều người hơn vì nó rất cần thiết cho con người ngày nay.


----

Trước thời cuộc khi đa số các kênh truyền thông lớn đều bị thao túng và không còn đưa tin sự thật, mang đến nguy hiểm rất lớn cho tính mạng và tương lai của người dân, xã hội đang đứng trong cuộc chiến chính-tà, We Are 1 media ra đời để mang đến sự thật và lợi ích cho cộng đồng người Việt từ những nguồn thông tin chính xác.


We Are 1 media gồm những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và báo chí, đưa tin qua email newsletter, Truth Social và Youmaker. Trân trọng!


​𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹: https://www.youmaker.com/c/50e1QdGEVo2y

𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹: https://truthsocial.com/@weare1media

𝗪𝗲𝗯: https://www.weare1media.com

𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: caring.01@protonmail.com

170 views0 comments
bottom of page