top of page

Virus và “cóc kiện trời”

December 3, 2021

Quý vị có bao giờ nhận thấy tư tưởng “giả, ác, đấu” trong câu chuyện ‘Cóc kiện trời’? Video này chúng tôi sẽ chia sẻ một số chi tiết rất sai và bất khả thi trong chuyện Cóc Kiện trời, từ đó rút ra một số điều thú vị.bottom of page