top of page

Ukraine - trắng đen đảo lộn

March 13, 2022

Vì sao truyền thông toàn cầu kiểm duyệt hết sức gay gắt về cuộc chiến Ukraine-Nga hệt như trong vấn đề đại dịch COVID? Bí mật nào đằng sau những hang ổ buôn người và tội ác vô nhân đạo ít ai biết ở Ukraine? Có tới 3 thế lực đang cạnh tranh, dẫn tới thế cờ trắng đen lẫn lộn ở Ukraine hiện nay...bottom of page