top of page

Trailer: Sự thật khó tin

December 31, 2020

Một nửa ổ bánh mì là một nửa ổ bánh mì. MỘT NỬA SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị "SỰ THẬT KHÓ TIN" - bộ phim đã đạt nhiều giải thưởng này sẽ hé mở vì sao thế giới lại đang làm ngơ trước thị trường buôn bán nội tạng số lượng lớn diễn ra tại Trung Quốc.bottom of page