top of page

Trống pháp đã điểm, gõ tỉnh người mê

December 14, 2020

Nhân loại mấy ai biết rằng, hiện nay đang là giai đoạn giao tranh kịch liệt giữa chính và tà, thiện và ác trong xã hội nhân loại. Thông thiên trống trận đã điểm liên hồi, Cuộc chiến Thần - Ma đang diễn ra kịch liệt, và mỗi người trên Trái Đất này đều đứng trước sự lựa chọn. Xin mời xem "Trống Pháp đã điểm, gõ tỉnh người mê"bottom of page