top of page

Trót 1 lần thất thân, hối thiên thu...

February 19, 2021

Chờ chàng ba nghìn năm thiếp đợi
Trót một lần thất thân, hối thiên thu...
Có không ít bạn trẻ trong thời đại hiện nay đã xem việc quan hệ trước hôn nhân là chuyện đương nhiên được thừa nhận. Bởi vì người ta không lý giải được: vì sao phải giới hạn trong chuyện quan hệ tình dục? Kỳ thực, các bậc tiên hiền thánh triết đã dạy phải “giữ thân như giữ ngọc” đều là có nguyên nhân, chỉ là khoa học hiện đại chưa lý giải ra được…bottom of page