top of page

Tiến sĩ đạo đức: Ép tiêm vắc-xin đúng hay không?

September 13, 2021

Một tiến sĩ ngành Đạo Đức bị cho nghỉ sau 20 năm làm việc ở một đại học lớn của Canada. Cô lên tiếng và chia sẻ về bài học đạo đức y khoa "đầu tiên và có thể là cuối cùng" của mình trong năm 2021. Mời Quý vị xem, sẽ rất có ích cho hoàn cảnh thời cuộc hiện nay.bottom of page