top of page

Thế lực ngầm: Màn ảo thuật chính trị hơn 100 năm

May 13, 2022

Tổng thống Trump từng nhắc đến thế lực ngầm, họ là ai? Họ đã xiềng xích và sẽ nhấn chìm nước Mỹ như thế nào? We Are 1 đã tóm tắt lại một số chi tiết cực kỳ cô đọng về sự khủng khiếp của thế lực ngầm và mục tiêu “trật tự thế giới mới”.

Link sách "Bi kịch và hy vọng 101" (Tragedy and Hope 101) https://www.mediafire.com/folder/gvg922tn9rcem/Joseph_Plummer_-_PDFsbottom of page