top of page

Tình dục có phải tình thương?

July 12, 2021

Rất nhiều người bị kích thích bởi tình dục trong phim ảnh ngày nay, nhưng điều đó có tốt hay không? Tình dục trong phim ảnh bao lâu nay đã âm thầm tạo ra cho con người 2 ấn tượng mạnh và sâu, đó là gì? Câu trả lời sẽ đến với quý vị qua video "Tình dục có phải tình thương?"bottom of page