top of page

Sài Gòn & nỗi đau mất con vì COVID

July 25, 2021

Trời Sài Gòn mưa
Lòng người Mẹ ngập tràn giọt đắng...
Mời quý vị xem câu chuyện cảm động về người mẹ mất con trong đại dịch COVID giữa lòng Sài Gòn năm 2021.bottom of page