top of page

Sài Gòn & gói đồ cứu trợ bị mất

July 20, 2021

Câu chuyện gửi đồ cho người nhà bị dương tính cách ly COVID và lời nhắn nhủ chân thành của 1 người Sài Gòn trong lòng đại dịch nằm 2021.bottom of page