top of page

Rất nhiều bệnh tật đến từ không gian khác

October 14, 2020

Thời đại ngày nay có rất nhiều loại “bệnh hiện đại” mà y học tìm không ra nguyên nhân. Một bác sĩ lão luyện đã làm gì khi chính mình mắc phải những triệu chứng kỳ lạ? Hãy nghe một người bác sĩ ở California kể về câu chuyện khỏi bệnh kỳ diệu qua video “Rất nhiều bệnh tật đến từ không gian khác”bottom of page