top of page

Quỷ dữ phía sau người đồng tính

October 4, 2022

Ngày nay phe cánh tả đang cố ý tuyên truyền đồng tính thành một trào lưu trong xã hội, nhưng đa số người dân không hiểu mục đích sâu xa của các phong trào đó nên họ cũng không phản đối quá nhiều. Vậy mục đích của phe cánh tả là gì? Và vấn đề khủng khiếp gì sẽ đến với những nạn nhân của trào lưu đó? Mời Quý vị xem video “quỷ dữ phía sau người đồng tính”bottom of page