top of page

Phân bón vĩnh cửu - nông nghiệp vị sinh

July 12, 2022

Vì sao nói rằng đối với người Mỹ hiện nay, trồng trọt nông nghiệp chính là bảo vệ đất nước? Nếu trồng trọt lương thực, làm sao để có nguồn phân bón tốt, giá rẻ, nhanh chóng và thậm chí là miễn phí? Mời xem video “phân bón vĩnh cửu - nông nghiệp vị sinh"bottom of page