top of page

Nhặt được tiền rơi, bài học nhớ đời

June 29, 2021

Sau mùa dịch bệnh, chi phí nhiên liệu tăng cao, kiếm tiền thật khó... Tuy nhiên nhặt được tiền rơi lại rất xui xẻo, quý vị biết vì sao không? Rất khổ, thiệt đó. Mời quý vị xem video “Nhặt được tiền rơi, bài học nhớ đời”bottom of page