top of page

Nhà báo Ethan Gutmann kể chuyện 'nội bộ' Pháp Luân Công

December 9, 2020

Ethan Gutmann là một nhà báo điều tra độc lập người Mỹ, một nhà bảo hộ nhân quyền nổi tiếng thế giới, là tác giả của tác phẩm “Đại thảm sát” (The Slaughter) và “Mất Trung Quốc mới” (Losing the new China). Mặc dù Ethan Gutmann không phải là một người tu luyện, nhưng ông lại tự nguyện gắn bó với cuộc điều tra về mổ cướp nội tạng và đàn áp tín ngưỡng những người tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc.bottom of page