top of page

Nốc 1 ly rượu - kết một hợp đồng

August 17, 2021

Trong văn hóa “ký hợp đồng trên bàn nhậu” như ở Việt Nam hiện nay, liệu không uống rượu bia có thể thành công được chăng? Một nữ giám đốc không biết uống rượu đã trả lời là có thể. Câu chuyện của cô sẽ mang đến cho Quý vị nhiều trải nghiệm quý giá qua video “Nốc 1 ly rượu - kết 1 hợp đồng”



bottom of page