top of page

Ma túy: Những điều nhìn thấy qua thiên mục

November 7, 2020

Thời gian trước đây, cảnh sát Úc Châu từng truy bắt một trong những trang trại cần sa “lớn nhất từ trước tới nay" do người Việt trồng. Video “Ma túy: những điều nhìn thấy qua thiên mục” có thể giúp nhiều người trong xã hội thức tỉnh trước những mối nguy hại của thời đại như ma túy, nghiện hút thuốc, nghiện internet.bottom of page