top of page

Mọi hóa đơn đều phải kết toán

April 9, 2021

Những năm gần đây, thời tiết ở Trung Quốc ngày càng bất thường, thiên tai dị tượng xảy ra triền miên. Chúng có ý nghĩa gì hay không? Phải chăng thiên thượng đang báo cho con người biết: không lâu nữa sẽ đến ngày “mọi hóa đơn đều phải kết toán”?bottom of page