top of page

Lời nhắn thức tỉnh một chủ tinh vương

November 26, 2020

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, qua từng kiếp luân hồi ta đã quên nhau, quên mất lời hẹn ước xưa. Giờ đây khi tôi đã thức tỉnh , tôi chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị rằng "quý vị còn nhớ lời hứa chúng ta đã từng hứa với nhau trong tiền kiếp hay không?". Mời xem hết video...bottom of page