top of page

Lá bài chủ Trump Card

October 24, 2021

Vì sao Trump phải mất hơn 9 tháng sau khi rời khỏi Nhà Trắng mới công bố sẽ ra mắt mạng xã hội mới? Ý đồ thực sự của ông và nước cờ thâm sâu trong năm 2021 là điều gì? Mời Quý vị xem video “Lá bài chủ Trump Card”
Bài viết về quẻ Tốn nói về thiên mệnh của Trump: https://www.weare1media.com/post/2021-trump-thien-menhbottom of page