top of page

Làm đàn ông có gì hay, lỡ ‘gay’ có gì dở?

June 12, 2021

Mới đây, có cô bạn gọi cho chúng tôi và nhờ tư vấn về vấn đề lệch lạc giới tính cho một đứa cháu trong tuổi vị thành niên. Vấn đề này không hiếm nhưng câu hỏi đặt ra là, làm sao để các bạn trẻ biết rằng làm người đàn ông có gì hay và lỡ "gay" có gì dở?bottom of page