top of page

Không vắc-xin, diệt COVID theo cách Donald Trump

July 6, 2021

Mặc cho giới truyền thông thiên tả ra sức phủ định, nghiên cứu quy mô lớn cho thấy thuốc ký ninh (Hydroxychloroquine) mà ông Trump từng ca ngợi thực sự có khả năng ngừa COVID-19 hiệu quả.bottom of page