top of page

Giải pháp nào giảm stress cho các CEO?

October 2, 2020

Có 1 CEO tâm sự rằng: "giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là khi đưa đơn xin nghỉ việc". Liệu có cách nào làm cho các CEO hạnh phúc hơn?bottom of page