top of page

Dũng khí phi thường

September 7, 2021

Một hành trình là bao nhiêu lâu?
Một hành trình là bao nhiêu đau?
Mời Quý vị xem một hành trình đầy kiên định và những nỗi đau mà những con người này đã trải qua để duy hộ sự thật và đức tin.
Nhạc: Tony Chen
Lời Việt & trình bày:bottom of page