top of page

Cuộc hẹn bất ngờ

September 25, 2021

Câu chuyện cảm ơn dịp Trung Thu của một giám đốc công ty Nhật tại Việt Nam, rất cảm động và đáng học hỏi. Và tại sao CEO của siêu thị AEON tại Sài Gòn lại “chi khủng để nhân viên siêu thị được cách ly tại khách sạn”? Mời bạn xem đến cuối video “Cuộc hẹn bất ngờ” để thấu rõ.bottom of page