top of page

Cách mời thần mà không cần mua vàng cầu tài

February 26, 2021

Khoảng hơn 15 năm trở lại đây, giới kinh doanh bỗng rỉ vào tai nhau việc mua vàng vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch để cầu tài cho cả năm. Bản thân tôi hơn 15 năm trước cũng 1 lần mua vàng để cầu tài, nhưng kết quả thì ngược lại so với mong đợi…bottom of page