top of page

Cách hóa giải trận đồ ôn dịch

February 1, 2021

Ôn dịch đã trở lại, vì sao?
Mau truyền thông điệp này đến thế nhân, bởi vì:
“Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri
Thiện ác mà không báo, càn khôn ắt vị tư"
Link bộ film SỰ THẬT KHÓ TIN: https://www.youmaker.com/v/LMZOaD3bby5zbottom of page