top of page

Bang lớn nhất Ấn Độ quét sạch COVID nhờ Ivermectin

September 8, 2021

Năm 2021 trong đại dịch COVID, Bang Uttar Pradesh của Ấn Độ là một nơi hiếm hoi đã tuyên bố “xóa sổ dịch bệnh”. Tỷ lệ tiêm vắc-xin 2 mũi ở bang này vào khoảng 5%. Họ có bí quyết gì mà hiệu quả như vậy?bottom of page