top of page

2000+ bác sĩ phản bội lời thề

August 5, 2021

"Bác sĩ là đao phủ được cấp giấy phép!” Câu nói tưởng như đùa mà hóa ra lại là câu chuyện có thật và đang diễn ra. Hơn 2000 bác sĩ đã phản bội lại lời thề của mình. Quý vị có tin không? Mời xem hết video “phản bội lời thề"bottom of page