top of page

‘Dĩ Pháp vi sư’ hay ‘dĩ giới vi sư’?

September 20, 2020

Phật giáo phải xuất gia tu luyện, rất nhiều môn phái khác cũng phải lánh đời hoặc tu trong núi sâu rừng già, nhưng liệu có phương pháp tu luyện nào giữa đời thường không? Câu trả lời là "CÓ", mời quý vị xem hết video này...bottom of page