top of page

Đừng chết như Tào Tháo

August 26, 2021

Nước cờ Ukraine của Putin có liên quan mật thiết tới “hành động lạ" của Trung Quốc trong năm 2021: hào phóng trao tặng vắc-xin cho các nước đang phát triển ở châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Mục đích đằng sau hành động này là gì? Mời xem video “Đừng chết như Tào Tháo” để thấu rõ nhiều điềubottom of page