top of page

Đừng đi mua hoa tết đêm 30

January 22, 2021

Nhiều người Việt Nam có thói quen đợi tới trưa 30, chiều 30, tối 30 thậm chí sau khi giao thừa xong... để đi mua hoa Tết cho rẻ. Vì sao điều này đôi khi rất tàn nhẫn?bottom of page