top of page

Đại dịch COVID: 1 âm mưu hết sức chuẩn xác

January 16, 2022

Đây là đoạn trích 10 phút từ bộ phim "Âm mưu đại dịch" được khán giả khắp thế giới đánh giá là then chốt nhất trong việc hiểu ra âm mưu lớn đằng sau đại dịch COVID. Video 10 phút này tập hợp những sự kiện có thật và diễn ra công khai, gây kinh ngạc cho hàng triệu người khắp thế giới. Hãy chia sẻ rộng rãi đoạn video 10 phút gây chấn động này.bottom of page