top of page

ÂM MƯU ĐẠI DỊCH

December 16, 2021

“Âm mưu đại dịch” vén màn những bí ẩn đen tối và kinh khủng mà bạn khó có thể tưởng tượng ra trong đại dịch COVID, đang thao túng cuộc sống của chúng ta trước những quyết định sinh tử. Hãy xem và chia sẻ nhanh chóng bộ phim tài liệu này tới nhiều người Việt hơn!bottom of page